Rezervácia termínu na Zákaznícke centrum SPP


Miesto
Služba
Dátum
Čas
Služba
Miesto
Dátum
Čas
Meno
Priezvisko
Email
Telefón
(format 421903111111)

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení udeľujem spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B („SPP“) súhlas so získaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch SPP, v rozsahu mnou poskytnutých údajov uvedených v elektronickom formulári uvedenom na webovom sídle SPP, na účely zaslania potvrdenia online rezervácie a oznámenia o termíne návštevy zákazníckeho centra. Súhlas udeľujem na dobu 1 mesiac od jeho udelenia. Zároveň súhlasím, aby povinnosť SPP informovať ma o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán, bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle SPP (www.spp.sk). Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby prostredníctvom svojho webového sídla (www.spp.sk) na podstránke Osobné údaje. Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je dobrovoľné a mám právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.

Súhlasím s podmienkami
* Pre pokračovanie je nutné potvrdiť políčko

Potvrdenie rezervácie bolo zaslané na Váš email.

Váš termín bol zarezervovaný. Obdržíte email s informáciami.

Keď sa dostavíte na pobočku, zadajte prosím rezervačný kód na kiosku a bude Vám vytlačený lístok.

Zákaznik
Služba
Miesto
Dátum
Čas
Rezervačný kód
Zákaznik
Služba
Miesto
Dátum
Čas